هنگام بررسی يک سيستم جديد همواره اين سؤال برايمان مطرح است که چه سايتها يا مراکز ديگری از آن استفاده می کنند. آگاهی از ساير نمونه های عملياتی سيستم شما را بيشتر با جزئيات آن آشنا خواهد کرد .

 

  مشتریان:

 • تعداد مشتريان نرم افزار استودیو خبر رو به گسترش است.
  با افزايش تعداد روزانه اخبار در سايتهای مطبوعاتی و پورتالهای خبری فارسی، نياز به سيستمی که علاوه بر توزيع و تقسيم صحيح کار در هيئت تحريريه، امکانات نظارتی کاملی را در اختيار سردبير قرار دهد بيش از پيش احساس می شود. امروزه سردبيران و سرپرستان گروه های تحريريه نيازمند ابزاری الکترونيکی هستند که به آسانی بتوانند روند چرخش مطالب را مديريت نمايند.
  استوديو خبر پاسخ جامع به اين نياز است.
 • سايتهای خبری که تاکنون از استوديو خبر بصورت فعال استفاده کرده اند شامل موارد زير است:
 • الف:

  الف يکی از سايت های پرمخاطب و فعال خبری است. فضای تعاملی و حضور فعال مخاطبان از خصايص الف می باشد. اين سايت پس از چند سال فعاليت ، جهت باز سازی به کارشناسان شرکت به نگار واگذار شد تا با بهره گيری از سيستم استوديو خبر ساختار بهتر و منظم تری به سايت داده شود. علاوه بر انتقال کامل اخبار سايـت قديم به ساختار جديد، نمای گرافيکی سايت تاحدودی مانند سابق حفظ گرديد تا مخاطبانی که به شکل سايـت عادت داشتند دچار مشکل نشوند.

  جهان نيوز:

  جهان، نمونه يک سايت خبری فعال و پرکار است. صفحه اول سايت حاوی عناوين متعدد اخبار است که به فرم ها و دسته بندی های مختلف ارائه شده. با کمک سيستم استوديو خبر، مديريت تحريريه کنترل کاملی بر بلوک ها و بخش های صفحه نخست دارد و گهگاه تغييراتی در آن می دهد. فضای تم رنگی سايت قابليت تغيير توسط مديريت تحريريه دارد. تمهيدات مختلف صفحه آرائی در اين سايت بکار گرفته شده تا صفحه نخست سايت با وجود انبوه عناوين و مطالب بسيار، همچنان خوانايی و نظم خود را حفظ نمايد. سايت جهان قبلا توسط گروه ديگری ساخته شده بود که به علت نيازهای جديد مشتری و تمايل به توسعه، توسط شرکت به نگار بازسازی و مهندسی مجدد گرديد. برای توسعه سايت جهان نيوز از قابليت های سيستم استوديو خبر بهره برداری بهينه شده است.

  بهار نيوز:

  اين سايت با ارائه اخبار متنوع اجتماعی، اقتصادی، سياسی و برمبنای نمايش عناوين بيشتر در فضای کمتر طراحی گرديده است. ساختار نمايشی سايت ساده اما برای مخاطب سهل الوصول است.

  خبرگزاری تقريب:

  تقريب نيوز به ارائه اخبار جهان اسلام می پردازد و به سه زبان فارسی و عربی و انگليسی تازه های دنيای مذاهب را منتشر می کند. ساختار صفحه اصلی سايت فضاهای متنوعی برای درج مطالب مختلف درنظر گرفته است و مدل طراحی به گونه ای است که مخاطب غير ايرانی نيز بتواند با آن ارتباط برقرار نمايد.

  خبرگزاری کتاب ايران (ایبنا):

  سايتهای خبری تخصصی نيازمند سازماندهی و نظم خاصی در چينش مطالب و صفحات هستند. استفاده از سيستم استوديو خبر در خبرگزاری تخصصی کتاب ايران (ايبنا) علاوه بر سازماندهی تيم تحريريه، به ساماندهی مطالب و اخبار نيز کمک شايان توجهی نموده است. نوع طراحی و ترکيب رنگهای سايت به گونه ای است تا اهل کتاب و قلم که به خواندن متون چاپی بيشتر عادت دارند، از مطالعه روی صفحه مانيتور احساس آرامش نموده و مطالعه طولانی مدت آسان تر گردد. دسترسی ساده به آرشيو و سهولت در رجوع به مطالب پيشين، در اين سايت به چشم می خورد.

  خبرگزاری صدای افغان (آوا):

  آوا، اولين خبرگزاری خصوصی است که بصورت رسمی در کشور افغانستان به ثبت رسيده و فعاليت دارد. به همین دليل فضای گرافيک سايت رسمی و کاملا مرتب است. تحريريه اين خبرگزاری به سه زبان فارسی، انگليسی و پشتو اخبار خود را منتشر می نمايند. استوديو خبر با اين سايت حضور خود را در کشور همسايه، اففانستان آغاز نموده است. امکانات چند زبانه سيستم استوديو خبر در سايت آوا به خوبی مورد استفاده قرار می گيرد.

  سياست روز (آنلاين) :

  نسخه آنلاين روزنامه سياست روز، بصورت روزانه به انتشار اخبار و تازه های مختلف می پردازد. بهره گيری از امکانات نرم افزار استوديو خبر انتشار آرشيو روزنامه را در اين سايت تسهيل نموده است. سياست روز آنلاين به سه زبان فارسی، انگليسی و عربی فعاليت می کند.

  يالثارات:

  سايت خبری يالثارات علاوه بر نقش نسخه آنلاين نشريه يالثارات، به انتشار اخبار و تحليل های سياسی اقتصادی و فرهنگی نيز می پردازد. اين سايت از قابليت های استوديو خبر به خوبی استفاده می کند.

  ايران خبر:

  ايران خبر سايتی با طيف متنوعی از اخبار حاوی مطالب روز و رخدادهای ايران و جهان و همچنين عناوين سرگرم کننده است.

  هم انديشی:

  هم انديشی يک سايت خبری تحليلی با رويکرد ارزشی اعتقادی است. نسخه قبلی اين سايت قبلا با بهره گيری از سيستم ديگری طراحی شده بود که توسط تيم استوديو خبر طراحی مجدد و بازسازی گرديد.

  اطلاعات روز:

  انعکاس اخبار داغ سياسی و فرهنگی و پوشش سريع رخدادها از ارکان عملکرد سايت اطلاعات روز است. دسترسی سريع و آسان مخاطب به تيترهای مهمتر، در طراحی اين سايت لحاظ شده است.

  عرش نيوز:

  يک سايت خبری اطلاع رسانی با پوشش طيف متنوعی از رخدادهای ايران و جهان است. تنوع در اخبار و فضای آرام بخش ، در طراحی و ساختار اين سايـت مدنظر بوده است.

  ندای انقلاب:

  اين سايت خبری، از يک فضای طراحی گرم برخوردار بوده و توجه مخاطب را در نگاه اول جلب می کند. پيش از اين، سايت توسط نرم افزار ديگری طراحی شده و مدتی فعال بوده است. اما با توسعه فعاليت سايت، مديريت تحريريه آن را به تيم استوديو خبر ارجاع نمود تا علاوه بر بازسازی گرافيکی، از امکانات فنی نرم افزار استوديو خبر بهره مند گردد.

  پايتخت:

  سايت پايتخت مکانی برای اطلاع از رخدادهای تهران و برخی اخبار ساير پايتخت های دنياست. اطلاع رسانی شفاف همراه با نقد منصفانه از مشخصات اين سايت است.

  عصر امروز:

  عصر امروز يک سايت خبری تحليلی است که در حوزه های مختلف فرهنگی، سياسی و اجتماعی به ارائه اخبار، گزارش و تحليل می پردازد. در طراحی اين سايت علاوه بر حفظ مدل های آشنا برای مخاطب سايت های متداول خبری، سعی شده از برخی ابتکارات نيز استفاده شود.

  راه نو:

  سايتی با ساختاری ساده و آسان برای دنبال کردن روزانه اخبار ايران و جهان. راه نو طيف متنوعی از رويدادها را پوشش می دهد و کاملا فعال است.

  فريادگر:

  سايـت خبری تحليلی فريادگر از يک ساختار ساده برای ارائه آسان اخبار به مخاطب بهره می جويد. طراحی اين سايت در عين سادگی و همراهی با چشم، از ابتکاراتی نيز برخوردار است.

  خدمت :

  سايت خبری تحليلی خدمت با رويکردی سياسی اخبار و تازه های عمدتا داخلی را منتشر می کند و در کنار آن به انعکاس عملکرد دولت می پردازد. فضای گرافيکی سايت ضمن انعکاس تم پرحرارت اخبار، نشان از ايرانی بودن نيز به همراه دارد. اين سايت که قبلا توسط ساير شرکت های طراح وب دوبار ساخته شده بود، نهايتا توسط شرکت به نگار و با بهره گيری از سيستم استوديو خبر بازسازی و اجرای مجدد شده است.

  حديد نيوز:

  يک سايت فعال خبری با مطالب متنوع و فضای مملو از عناوين و اخبار. در اين سايت گرچه فضای طرح متراکم است اما يافتن سرخط اخبار آسان است و مخاطب زمان بيشتری را به مطالعه سايت اختصاص می دهد.

  مردم نيوز:

  يک سايت خبری فعال در حوزه سياسی و اجتماعی که با فرم خاص ظاهری خود توجه مخاطب را در لحظه اول جلب می کند. ديده شدن لوگوی سايت در طراحی آن، مورد توجه خاصی بوده است.

  حرف نو:

  حرف نو يک سايت خبری با عناوين متنوع و پوشش موضوعی فراگير است. طراحی گرافيک متفاوت و اهميت ويژه به تصاوير از شاخصه های اين وب سايت است. فضای زنده و نوع ساختار چيدمان صفحات، سعی در جذب بيشتر مخاطب دارد.

  عصر تعادل:

  اخبار متنوع داخلی و خارجی با پرهيز از گرايش افراطی به جناح های سياسی، در سايت عصر تعادل بازتاب پيدا می کند. تم رنگ سايت کاملا گرم و به دلخواه صاحبان سايت انتخاب شده است.

  تحرير نو :

  تحرير نو يک سايت خبری متنوع با مطالب خواندنی و به روز است. طيف متنوعی از اخبار فرهنگ و هنر، ورزش و اقتصاد در اين سايت ارائه می شود. ساختار طراحی تحرير نو فضايی باز و بانشاط ارائه نموده و از تصاوير استفاده بيشتری می نمايد.

  اقتصاد ايران آنلاين:

  اين سايت به انتشار اخبار و تحليل در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از بورس، بازرگانی، بانک و بيمه، انرژی، خودرو، مسکن و کشاورزی می پردازد. ارائه نمودارها و جداول روزانه قيمت از کالاهای مختلف و همچنين بخش نيازمنديها از بخش های مفيد و شاخص اين پايگاه خبری اقتصادی است.

  تیترآنلاین:

  تيترآنلاين با توليد اخبار متنوع اجتماعی، اقتصادی و سياسی طيف گسترده ای از مخاطبان را پوشش می دهد. از اين روی طراحی آن ساختاری تميز، ساده و شفاف دارد. در اين سايت دسترسی های متعددی به بخش های مختلف اخبار مانند صفحات سرويس ها، آرشيوها و بلوک بندی متنوع مطالب وجود دارد. در تيترآنلاين روش های مناسبی برای ارائه پيشنهاد مطالب جالب تر سايت به مخاطب پيش بينی شده است و تحريريه از اين امکانات نرم افزاری استوديو خبر به خوبی استفاده می کند. بدين ترتيب بازديدکننده به سرعت به سمت اخبار شاخص تر هدايت می شود و نيازی به جستجوی بسيار ندارد.

  ايران اسلامی:

  يک سايت خبری با رويکرد سياسی و فرهنگی. پرداختن به سبک زندگی ايرانی اسلامی از نکات مورد توجه اين سايت است. در طراحی اين سايـت فضای نسبتا گرم و مدل ايرانی مد نظر بوده است.

  خبر ايرانی:

  خبر ايرانی سايتی با ساختاری روان و مطالب خواندنی متنوع است. پوشش طيف متنوعی از رويدادها درچارچوب گرافيکی خوانا، از مشخصات اين سايت است.

  حزب الله نيوز:

  پوشش اخبار سياسی اقتصادی و همچنين اجتماعی در حوزه عملکرد اين سايـت است. ساختار آن ساده با تفاوت هائی نسبت به سايرين است.

  صدای بامداد:

  اطلاع رسانی در حوزه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رويکرد اصلی سايت صدای بامداد است. ساختار سايت در عين سادگی از استحکام لازم برخوردار است.

  خط نيوز:

  يک سايت خبری متنوع که به پوشش طيف گسترده ای از رويدادها می پردازد. از اخبار سياسی تا رخدادهای علمی و بهداشتی. طرح گرافيک اين سايت تا حدودی از تفاوت ها بهره جسته است.

  کيوسک تايمز:

  اطلاع رسانی در حوزه های مختلف اجتماعی، هنری، سياسی و غيره با رويکرد بصری و عکس محور توسط کيوسک تايمز به خوبی انجام می شود. ساختار اين سايت تا حدی متفاوت بوده و هدايت ديداری مخاطب به سمت مطالب مختلف، مورد نظر مديران سايت می باشد.

  صدای فردا :

  سايتی تحليلی جهت پوشش اخبار حوزه های مختلف علی الخصوص سياسی و اجتماعی. طراحی سايت ساده و سنتی است و دنبال کرن اخبار در آن آسان می باشد.

  راهکار نيوز :

  راهکار يک سايت خبری با پوشش رويدادهای مختلف است اما در حوزه سياست داخلی تمرکز بيشتری دارد. ساختار گرافيکی سايت ساده و سنتی است اما در بکارگيری رنگ ها سعی شده تفاوت هايی وجود داشته باشد.

  اخبار ويژه :

  انعکاس اخبار ويژه سياسی و فرهنگی فعاليت محوری سايت اخبار ويژه است. چيدمان اين سايت متفاوت از سايت های خبری معمول بوده و عکس اهميت بالايی در آن دارد.

  هنر نيوز :

  اين پايگاه تخصصی شما را در جريان تازه ترين رخدادهای هنری می گذارد و به پوشش اخبار هنرهای هفت گانه اعم از سينما، تئاتر، موسيقی، هنرهای تجسمی، ادبيات، نقاشی و همچنين رويدادهای تلويزيون و راديو و ساير حوزه های فرهنگی می پردازد. اين سايت چند سال توسط نرم افزار ديگری فعال بود که بعدا توسط تيم فنی استوديو خبر بازسازی گرديده و ارتقا يافت.

  امروزنامه :

  امروزنامه در حوزه فرهنگ و رسانه اطلاع رسانی می کند. رويدادهای هنری علی الخصوص سينمايی در اين سايت بيشتر منعکس می گردد. چيدمان اين سايت اندکی متفاوت بوده و بنا به درخواست مدير سايت جايگزاری و طراحی شده است.

  رسانه ايران :

  رسانه ايران يک سايت تخصصی خبری تحليلی در حوزه رسانه هاست که به نقد و تحليل عملکرد رسانه های خارجی می پردازد. در طراحی ساختار آن، توجه به اهميت برخی مطالب و بزرگنمائی آنها مورد نظر قرار گرفته است و جاي گيری انبوه خبرها در صفحه نخست سايت کاربردی نداشته است. بنابراين ساختار آن نسبت به اکثر سايت های خبری فارسی ، ويژه می باشد.

  ايراس :

  ايراس سايت اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات ايران اوراسيا می باشد. اين سايت به پوشش اخبار و رخدادهای حوزه قفقاز، بالکان و آسيای ميانه پرداخته و تحليل ها و مقالات تحقيقی نيز ارائه می دهد. جنبه اطلاع رسانی اين سايت با رويکرد منطقه ای در ساختار و طراحی سايت لحاظ گرديده است.

  ايران شرقی :

  سايت اطلاع رسانی رسمی موسسه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز، به ارائه تحليل ها پژوهش ها و رويدادهای کشورهای شرق و شمال شرق ايران می پردازد.

  بنياد مطالعات قفقاز :

  بنياد مطالعات قفقاز بصورت تخصصی به پژوهش در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، سياسی و جغرافيايی منطقه قفقاز شامل کشورهای آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، ترکيه و روسيه می پردازد. سايت خبری/اطلاع رسانی اين مؤسسه به ارائه تازه ترين اخبار و رخدادهای قفقاز می پردازد. همچنين نتايج تازه ترين پژوهش های مؤسسه نيز توسط همين وب سايت منتشر می شود. سايت مذکور نمونه ای از کاربرد سيستم استوديو خبر در پايگاه های اطلاع رسانی چند زبانه است.

  جبهه جهانی مستضعفين :

  يک سايت اطلاع رسانی و خبری که با طراحی خاص و شکل ويژه ای که دارد، به سه زبان فارسی انگليسی و عربی فعاليت می کند. اطلاع رسانی در خصوص مستضعفين و فعالين مبارزه با استکبار، رويکرد اصلی اين سايت است.

  ديدبان روسيه :

  ديدبان روسيه سايت تحليلی و اطلاع رسانی تخصصی در حوزه روسيه بوده و به انعکاس رويدادها و مقالات مرتبط با تبادلات فرهنگی و اقتصادی ميان ايران و روسيه می پردازد.

  خاورميانه (منا نيوز) :

  اين سايت بصورت تخصصی به رخدادهای کشورهای حوزه خاورميانه می پردازد و به پوشش اخبار کشورهای مختلف اين منطقه می پردازد. ساختار صفحه اصلی سايت درجهت دسته بندی مطالب حول محور کشورهاست.

  حزب اعتدال و توسعه :

  پايگاه رسمی حزب اعتدال و توسعه توسط تيم استوديو خبر بازطراحی و از نو ساخته شد. نوع طراحی اين سايت گويای فضای رسمی و وزانت آن می باشد.

  حُسنا :

  حسنا سايت رسمی حزب مردم سالاری است. اين سايت به انتشار بيانيه ها، گزارش نشست ها و همچنين ديدگاه های شورای مرکزی حزب مردم سالاری می پردازد.

  تابش کوثر:

  رويدادهای جهان فقه و تشيع، اسلام و سياست موضوع اصلی اطلاع رسانی پايگاه تابش کوثر است. با کمک سيستم استوديو خبر، اين سايت به انتشار محتوای متنی و چند رسانه ای می پردازد.

  آينده روشن:

  سايتهای خبری اسلامی مانند خبرگزاری آينده روشن به خوبی می توانند از مزايای اين سيستم استفاده کنند. سازمان دهی مناسب مطالب، استفاده از برخی ابتکارات در چينش صفحه اول و طراحی گرافيک متناسب با موضوع نکات قابل توجه در سايت آينده روشن می باشند.

  آرماگدون:

  اين سايت به اخبار جهان اسلام و رويدادهای مرتبط با آخرالزمان می پردازد. رويکرد سايت آرماگدون پوشش اخبار بصورت تحليلی و تخصصی است.

  دين آنلاين:

  اين سايت با ساختار خاص خود، رويکردی تخصصی و تبيينی نسبت به مقوله دين داشته و به ارائه مقالات تحليلی و مباحث چالشی حول محور دين شناسی می پردازد.

  ايتنا:

  ايتنا يکی از معتبرترين منابع خبری حوزه فناوری اطلاعات و صنعت IT در ايران است. ارائه اخبار تخصصی و پوشش جامع تازه های ايران و جهان در زمينه اينترنت و رايانه رويکرد اصلی ايتنا است. امکان ارائه کاملا مدون و دسته بندی شده اخبار و برخورداری از صفحات تخصصی برای هر سرويس از مزايای اين وب سايت است که به مدد نرم افزار استوديو خبر، برای تحريريه ايتنا ميسر گرديده است.

  نکونيوز:

  نکونيوز اخبار تخصصی نفت و انرژی را پوشش می دهد. به عنوان يک پايگاه خبری تخصصی، نکونيوز تازه های حرفه ای انرژی و تحليل های فنی برای بهره برداری کارشناسان نفت و گاز و انرژی و اقتصاد را ارائه می نمايد.

  میز نفت:

  سايت تخصصی در حوزه نفت و گاز است و پوشش نسبتا جامعی به رخدادهای اين صنعت دارد. ساختار اين سايت ساده و سنتی بوده تا دسترسی به مطالب آن برای همه کاربران آسان باشد.

  رويکرد:

  رويکرد در حوزه اقتصاد و بهره وری به ارائه اخبار و اطلاعات تخصصی می پردازد. طراحی اين سايت، تا حدودی متفاوت از سايت های خبری متداول است.

  معماری نيوز:

  معماری نيوز بصورت تخصصی به اخبار و گزارشات حوزه معماری و شهرسازی می پردازد. طراحی آن خاص اين سايت بوده و از المان های ساده بهره گرفته است. نظر به اهميت جلوه تصاوير در موضوع معماری، تم رنگی سايت به گونه ای انتخاب شده تا تصاوير مطالب بيشتر به چشم بيايند.

  ماين نيوز:

  اين سايت در حوزه معادن، فلزات و صنايع معدنی اطلاع رسانی می کند. ساختار سايت فضای تخصصی آن را تداعی می کند.

  ميگنا:

  ميگنا سايت اطلاع رسانی به دانش آموزان، دانش جويان و معلمان است. اخبار و اطلاعات تحصيلی، آموزشی و روانشناسی در حوزه تعليم و تربيت، به خوبی توسط ميگنا پوشش داده می شود. فضای طراحی سايت، بيشتر محتوا گرا بوده و استفاده از طراحی ساده و آرام بخش ، مخاطب را در ماندگاری طولانی تر و مطالعه بيشتر ياری می کند.

  افتانا:

  تخصص افتانا پوشش اخبار و رويدادهای حوزه امنيت فضای توليد و تبادل اطلاعات است. اين سايت دسته بنديهای موضوعی خوبی در موضوع تخصصی خود ارائه داده و اطلاعات به روز و مفيدی در اختيار مخاطبان خاص خود قرار می دهد.

  اخبار بانک:

  انتشار رويدادها و اطلاع رسانی حرفه ای در حوزه بانکداری، بيمه و بورس توسط اين وب سايت انجام می شود. اخبار بانک که پيش از اين سايت ديگری داشته است، توسط تيم فنی استوديو خبر بازسازی و طراحی مجدد گرديد تا در مسير خود حرفه ای تر گام بردارد.

  اسکان نيوز:

  خبر رسانی در حوزه مسکن و شهرسازی، مصوبات نظام مهندسی و همچنين اطلاع رسانی در زمينه ميراث فرهنگی در حوزه معماری، رويکرد اصلی سايت اسکان نيوز است. ساختار سايت ساده و واضح بوده از پيچيدگی پرهيز شده است.

  ستاره نيوز:

  از اخبار ستاره های سينما، ورزشکاران و خوانندگان محبوب در اين سايت مطلع شويد. اين سايت با طراحی ساده و تصوير محور، سعی در جذب مخاطب با فضايی متنوع دارد.

  آمارستان:

  آمارستان يک سايت تخصصی است که اطلاعات آماری همراه با تحليل ها و رويدادهای حوزه آمار را به اطلاع علاقمندان می رساند. اين سايت قبلا بصورت يک وبلاگ بود که توسط کارشناسان شرکت به نگار بازسازی و تبديل به سايت گرديد.

  ترجمان:

  سايت اطلاع رسانی ترجمان بطور تخصصی به ارائه متون ترجمه شده در حوزه علوم انسانی می پردازد. اين سايت نتيجه زحمات گروهی از جوانان متخصص درحوزه علوم انسانی و ترجمه است. ترجمان قبلا سايت ديگری داشت که توسط تيم استوديو خبر بازسازی گرديد.

  بلديه:

  پوشش رخدادهای تهران و ساير شهرهای مهم و بازتاب اخبار شهری و شهرنشينی حوزه اصلی اخبار بلديه است. طراحی گرافيک بلديه کاملا متناسب با موضوع آن می باشد.

  عصر هامون:

  پايگاه خبری عصر هامون نمونه ای از يک سايت خبری استانی است که بصورت فعال اخبار سيستان و بلوچستان را تحت پوشش دارد. اين سايت ساير اخبار سراسری را نيز اطلاع رسانی می کند.

  اسنا (شبکه خبر دانشجويان البرز):

  پوشش رويدادهای استان البرز با رويکرد تحليلی، فعاليت اصلی سايت اسنا می باشد. جانمايی خاص مطالب در اين سايـت و توجه ويژه به سرويس های خبری از خصوصيات آن است.

  بلاغ مازندران:

  يک سايت خبری فعال در استان مازندران که به پوشش اخبار استانی و کشوری می پردازد. تم رنگ سايت کاملا گرم و پرحرارت می باشد و ساختار صفحه مملو از اخبار متنوع است.

  خراسان تايم:

  مرور اخبار استان خراسان جنوبی در اين سايت ميسر شده است. طراحی سايت ساده، و مطالعه در آن آسان است.

  زاهدانه:

  زاهدانه سايت خبری فعالی در استان سيستان و بلوچستان خصوصا شهرستان زاهدان است. اين سايت قبلا توسط نرم افزار ديگری مديريت می شد که جهت ارتقا، به نرم افزار استوديو خبر منتقل گرديد.

  سلام فسا:

  يک سايت خبری اختصاصی برای اهالی شهرستان فسا که عمدتا به پوشش رخدادهای محلی و اطلاع رسانی در حوزه اخبار اين شهرستان می پردازد. فضای طراحی اين سايت ساده، شفاف و برای مخاطب سهل الوصول است.

  حافظ نيوز:

  خبر رسانی دقيق و منظم در حيطه استان فارس و شهرستان های مختلف آن، امری است که حافظ نيوز به خوبی ازپس آن برآمده است. گرچه ساير اخبار کشور را نيز می توان در اين سايت مرور کرد.

  صحبت نو:

  سايت خبری و تحليلی که به اخبار منطقه شهرستان لار و استان فارس می پردازد. همچنين اخبار ساير نقاط جهان نيز در اين سايت منعکس می گردد.

  قم نيوز:

  اخبار شهرستان قم و رخدادهای اين استان در سايت خبری قم نيوز ارائه می شود. در طراحی اين سايت، به دلخواه صاحبان آن، سادگی مدنظر قرار گرفته است تا فرم گرافيکی سايت اخبار را تحت الشعاع قرار ندهد.

  اوشيدا:

  اوشيدا يک سايت خبری و اطلاع رسانی برای پوشش رويدادهای استان سيستان و بلوچستان علی الخصوص شهرستان زابل است. تم رنگی سايت متاثر از جغرافيای همان منطقه است.

  سلام سربدار:

  اين سايت با رويکرد پوشش اخبار منطقه سبزوار و همچنين کل کشور در حوزه های مختلف سياسی، اجتماعی و فرهنگی فعاليت می کند. فضای گرافيکی سايت آرام بخش و به دور از ازدحام است. در طراحی سايت به فرم دلخواه و سلايق صاحب سايـت توجه دقيق شده است.

  ايبنانيوز:

  ايبنانيوز يا آژانس خبری بختياری يک سايت خبری اطلاع رسانی محلی است که اهالی استان چهارمحال و بختياری را مخاطب قرارداده و همچنين به پوشش اخبار عشاير ايران می پردازد. به عنوان يک سايت منظقه ای از محتوای خوبی برخوردار بوده و به روز رسانی مرتب آن فضای بيشتری را در صفحه نخست سايت می طلبيده است. به همين دليل با ورود به سايت دسترسی به طيف متنوعی از مطالب ميسر بوده و علاوه بر اخبار، در بخش های پائين تر صفحه با فضاسازی مناسب، مطالب مفيد ديگری نيز در اختيار بازديدکننده قرار گرفته است. واحد گرافيک شرکت به نگار ساختار گرافيک اين سايت را دقيقا مطابق سلايق صاحبان سايت و البته با رعايت ملاحظات تکنيکی طراحی نموده است.

  جهان بين نيوز:

  سايت خبری تحليلی منطقه چهارمحال و بختياری است که طيف متنوعی از رويدادها را اطلاع رسانی می کند. اين سايت علاوه بر رخدادهای محلی، به پوشش اخبار کشوری نيز می پردازد.

  سايت مرتضی طلايی:

  پايگاه اطلاع رسانی سردار مرتضی طلايی علاوه بر پوشش اخبار فعاليت های وی در شورای شهر، يادداشت ها و نقطه نظرات ايشان را حول مسائل روز به خصوص امور شهری و پايتخت منعکس می کند. فضای سايت پيرو رنگ های آرامبخش است.

  سايت آيت الله عبدالکريم عابدينی:

  سايت آيت الله عبدالکريم عابدينی نماينده ولی فقيه و امام جمعه قزوين، اطلاع رسانی و پخش سخنرانی ها و جلسات درس و تفسير ايشان را به عهده دارد.

  سايت حجت الاسلام احمد سالک:

  سايت حجت الاسلام احمد سالک نماينده اصفهان در ادوار مجلس، ارائه دهنده نقطه نظرات، يادداشت ها و خاطرات ايشان است. از لحاظ طراحی، تم گرافيکی مذهبی فضای غالب اين است می باشد.

  سينما تجربی:

  اين پايگاه خبری توسط مؤسسه سينمای مستند و تجربی اداره می شود و رويدادهای تخصصی سينمای تجربی و مستند سازی را منعکس می کند. موضوع خاص سايت در طراحی آن تاثيرگذار بوده است.

  سينما حقيقت:

  جشنواره بين المللی سينما حقيقت ، مهمترين جشنواره ملی فيلم های مستند می باشد. سايت جشنواره با ساختاری باز و تصوير محور، منعکس کننده رويدادهای جشنواره و نتايج دوره های مختلف و فيلم های برگزيده می باشد.

  فرهنگستان علوم اسلامی قم:

  وب سايت اطلاع رسانی فرهنگستان، منعکس کننده تحليل ها، مقالات و مطالب پژوهشی است که در حوزه فرهنگ و مسائل اسلامی در اين مجموعه توليد می شود. اين سايت با ساختاری محکم و محيطی روشن، از طراحی متناسبی با موضوع برخوردار است و نمونه ای از کاربرد سيستم استوديو خبر در سايت های اطلاع رسانی غير خبری می باشد.

  راهيان نور:

  اين سايت پايگاه اطلاع رسانی و خبری ستاد مرکزی راهيان نور کشور است. گزارشات تصويری، اخبار و ساير اطلاعات راهيان نور در اين سايت به خوبی در دسترس علاقمندان است.

  شوراياران:

  اطلاع رسانی عملکرد شوراياری های شهر تهران به عهده اين سايت می باشد. ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران از طريق اين سايت مديريت اطلاع رسانی شوراياری های محلات مختلف پايتخت را به عهده دارد.

  کانون وکلای دادگستری اصفهان:

  سايت کانون وکلای اصفهان يک سايت رسمی جهت انتشار تازه های مصوبات قانونی و بخش نامه ها، همچنين اطلاع رسانی به کارآموزان وکالت و ساير وکلا علی الخصوص در استان اصفهان می باشد.

  اينفوپولتری:

  اينفوپولتری يک سايت خبری تخصصی در حوزه پرورش طيور و پرندگان است. اين سايت به انتشار آخرين يافته های علمی و پژوهشی در ارتباط با صنعت دام و طيور می پردازد.

  انتشار آنلاين:

   بهترين کيفيت
   در کمترين مدت
   و بيشترين سرعت
با استوديو خبر