شرکتی که نرم افزار استوديو خبر را طراحی کرده و بصورت تخصصی درحيطه انتشار آنلاين، خبر رسانی و روابط عمومی الکترونيک فعاليت دارد کدام است؟ با ما بيشتر آشنا شويد.

 

  معرفی :

نرم افزار استوديو خبر در شرکت به نگار طراحی و پياده سازی شده است. اين شرکت بصورت تخصصی روی سيستمهای مبتنی بر وب کار می کند. ما با بهره گيری از تيم فنی مجرب توانسته ايم در عرصه نوظهور اينترنت و وب قدرتمندانه حاضر شويم و به ارائه سايتهای تخصصی و نرم افزارهای تکنيکی بپردازيم.
ما قسمتهای تکنيکی کار را به مهندسين متخصص و بخشهای هنری و زيبائی شناسی کار را به هنرمندان طراح می سپاريم. توجه اين شرکت به فناوريهای روز دنيا و بهره گيری از نوآوريهای اخير در زمينه وب، ما را در دستيابی به سيستمهای قوی و توانمند موفق نموده است. آنچه که شرکت به نگار همواره سرلوحه برنامه های خود قرار داده است: محصول قوی و رضايت مشتری است. ارتباط و همراهی مستمر ما با مشتريان، زنجيره ای از مخاطبين رضايتمند را تشکيل داده که همواره پشتوانه شرکت در تداوم راه بوده اند.
ما با مشتريان خود همراه می مانيم.  انتشار آسان

   در کمترين زمان
با استوديو خبر